© 2021RasEchte zorg Autisme Er bestaan vele vormen van Autisme: "Klassiek" autisme, PDD-NOS, Asperger, MCDD, Rett en nog vele vormen meer. Voor het gemak noemen we alles ASS (Autisme Spectrum Stoornis). ASS is een aangeboren, onzichtbare stoornis in de hersenen. Noem het maar rustig een handicap die veel onbegrip opwekt. Er valt immers niets te zien aan een persoon met ASS. Bovendien zijn niet alle mensen met ASS gelijk. Er zijn zware gevallen maar ook minder zware en elk persoon reageert anders op de dagelijkse situaties. Wat voor de een een drama is, is voor een ander nog acceptabel. Toch hebben alle ASS-ers veel met elkaar gemeen. ASS is een verwerkingsstoornis, dit houdt in dat alle prikkels van buitenaf even hard binnenkomen, mensen met ASS missen als het ware een zeef die de prikkels selecteert; welke moeten er wel naar binnen, welke niet. Daarbij kost het verwerken van alle prikkels letterlijk meer tijd dan bij mensen zonder ASS. Het is lastig om ASS te hebben en om niet begrepen te worden. Je moet zien te overleven in een wereld die steeds sneller wordt en die een taal spreekt die je niet kunt verstaan. Een wereld die je niet meer kunt bijbenen, die je niet begrijpt. Je kunt achter raken, steeds verder, tot je volkomen verbijsterd in een isolement verdwijnt. Personen met de stoornis "klassiek" autisme leven volledig in hun eigen wereldje en sluiten zich nagenoeg overal voor af. Toch zoeken deze mensen contact met de "buitenwereld”. Bij een beperkte groep mensen en dieren, waarbij de persoon zich veilig voelt, kan hij/zij contact zoeken. Weliswaar op eigen niveau en op eigen manier. Om u even een beeld te geven:  "klassiek" autisme is te vergelijken met vrijwillig blind en doof zijn. Niet om niets te kunnen zien en horen, maar als mechanisme om je af te schermen voor alle prikkels die je overspoelen. Uit deze stoornis zijn alle overige vormen van autisme afgeleid. Personen met ASS willen graag een deeltje zijn van de wereld. Ze willen graag contact en relaties met de mensen om hen heen, maar weten vaak niet hoe ze dit moeten doen, of vinden het moeilijk om dit te doen.. Ze kunnen zich  minderwaardig voelen omdat ze niet deel kunnen nemen aan het "normale" leven. Wat gaat er in de ander om en waarom "moet" ik hem/haar aankijken? Allemaal vragen waar een persoon  met ASS geen antwoord op heeft. Misschien denkt u: 'Ze kunnen toch praten en dus communiceren als ieder ander?' Ja, dat klopt. Maar kunt u communiceren met iemand die alleen Chinees spreekt? En die in een cultuur leeft waar u niets van begrijpt ... U praat langs elkaar heen zonder elkaar te begrijpen. Juist de hele "gewone" dingen in het leven gaan bij mensen met ASS niet vanzelf. Zij weten niet precies hoe ze het beste kunnen reageren op andere mensen of op een dagelijkse gebeurtenis. Soms doen ze dat op een hele aparte, voor ons ongewone manier. Iedereen met ASS heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid, zijn eigen talenten en soms ook speciale gaven om zijn "gebreken" te ondervangen. Ook een persoon met ASS ontwikkelt zijn/haar eigen gaven om zich beter te kunnen handhaven in deze wereld. Door ons in te leven in hun manier van denken en doen en onze manier van omgaan met hen hierop aan te passen, ontstaat een waardevol contact.